Calendari botànic 2021 · il·lustrat amb arbres i plantes que pertanyen al bosc de rivera. Una petita part dels beneficis es destinarà a l'associació hàbitats, que tenen cura d'aquests ecosistemes des de 1997 · Foto Roc Pont

Calendario botanico 2021 · Ilustrado con especies que pertenecen al bosque de ribera. Una pequña parte de los beneficios irá destinada a associació hàbitats, que cuida estos ecosistemas des de 1997. Foto Roc Pont

galapont7@gmail.com instagram