I·lustracions Revista gràffica

 

Il·lustracions per a la revista gràffica

num.7, article sobre els objectes jubilats.

 

Il·lustracions per a la revista gràffica

num.5, article sobre Creative Commons.

 

Il·lustracions per a la revista gràffica

num.4, article sobre l'evolució de la tecnología.