I·lustracions Revista gràffica

 

Il·lustracions per a la revista gràffica

num.7, article sobre els objectes jubilats | Il·lustracions per a la revista gràffica

num.5, article sobre Creative Commons.