Il·lustracions i disseny programa digital d'estiu · El Gra, Equipament Juvenil de Granollers.